Steeds weer voel ik me getriggerd door de vraag waarom mensen doen zoals ze doen. Die vraag betrek ik trouwens ook regelmatig op mijzelf…Mijn hobby’s zijn dan een spiegel waarin ik kan zien hoe ik op dat moment in mijn vel zit.
Mijn nieuwste passie is golf, een sport/spel waarin ontspanning essentieel is.
Mijn professionele kijk op de samenhang van fysieke, mentale, sociale en omgevings-factoren, maakt de golfsport voor mij zeer uitdagend en leerzaam.

Beknopt cv:
* Psychomotorisch therapeut sinds 1997.
* Gezins- en relatietherapeut sinds 2011.
Kijk voor meer informatie over mijn opleiding en werkzaamheden op:
https://www.linkedin.com

Kijk voor meer informatie over mijn huidige werkplek, GGZ Momentum in Nijmegen, op: http://www.ggzmomentum.nl

 

Psychomotorische therapie (pmt) is een behandelmethode voor mensen met psychische klachten en problemen. Gebleken is dat klachten zoals somberheid, angsten, prikkelbaarheid, onzekerheid tegenover anderen, spanningen, eetproblemen of burn-out vaak ook een lichamelijke kant hebben. Pmt is dan een effectieve aanpak doordat de psychische en de lichamelijke klachten integraal kunnen worden aangepakt.
Het belangrijkste van een behandeling is voor mij dat u, als cliënt, zich bewust bent hoe u uw lichaam ervaart en van de manier waarop u het bewegen van uw lichaam ziet. Zo leert usteeds beter aandacht te hebben voor wat uw lichaam aangeeft: manier van bewegen, lichamelijke spanningen, lichaamstaal, lichaamshouding, ademhaling en lichaamsbeleving. Het doel van de therapie is het tot stand brengen van een gedragsverandering waardoor de psychische klachten of problemen minder worden of verdwijnen.
Doordat ik zelf een ‘fanatiek beweger’ ben, past het leren van wat mijn lijf aangeeft goed bij hoe ik in het leven sta. In de afgelopen jaren zag ik steeds weer hoe ook vele andere factoren invloed hebben op mijn welbevinden. Dit herkende ik ook bij mijn cliënten. Daarom heb ik mijn professionele repertoire uitgebreid met relatie- en gezinstherapie.

Example photo Example photo

Kenmerkend voor gezins- en relatietherapie (systeemtherapie) is dat partners en/of gezinsleden (meestal) samen in therapie zijn. Dikwijls hebben klachten te maken met de situatie waarin iemand leeft. Klachten worden beïnvloed door de mensen waar mee je samenleeft. Andersom zijn die klachten van invloed op de mensen in de omgeving. In de gesprekken met cliënten en hun naasten (partner, broer, zus, buren, vrienden, collega's, hulpverleners etc.) ben ik er steeds op gericht met hen samen meer begrip voor elkaar te creëren. Het mooie effect daarvan is, dat door het betrekken van de naasten bij de therapie, er sneller herstel optreedt, zowel op de korte als op de lange termijn.

© 2015-Evelien Janson